Vice Ordförande i Socialutskottet Anna-Lena Sörenson (S), har den 13 augusti ställt en skriftlig fråga i riksdagen till barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren om individanpassat brandskydd. Frågan tar upp möjligheten för regeringen att omfatta individanpassat brandskydd för äldre och personer med funktionsnedsättning i den nya översynen av socialtjänstlagen som görs just nu. Anna-Lena Sörenson deltog i det seminarium som Initiativet för äldres brandskydd anordnade i Almedalen.

Utdrag ur den skriftliga frågan:  

I civilutskottet och socialutskottet har under året en diskussion förts om att
äldres och funktionsnedsattas brandskydd brister. Varje år omkommer ca
hundra personer på grund av brand i sina hem. Äldre och människor med
funktionshinder är överrepresenterade. I en tid då allt fler bor kvar hemma
i stället för i särskilda boenden är risken stor att fler omkommer om inte
samhället tar sitt ansvar när det gäller att värna ett tryggt brandskydd även i
hemmet.

I dagsläget finns ingen lag som berör individanpassat brandskydd.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Lena Hallengren
följande:

Hur ser statsrådet på möjligheten att i samband med den pågående översynen
av socialtjänstlagen belysa dessa viktiga frågor?

Länk till frågan i sin helhet >>