Tidningen Senioren uppmärksammade Initiativets seminarium i Almedalen om äldres brandskydd.

Ur artikeln:

En samsyn rådde om att kommunerna måste ta ett större ansvar. Hemtjänsten behöver få ett tydligt uppdrag att orosanmäla när man ser tecken på brandrisk.
– Exempelvis en rökare som bor kvar hemma och som försämras i sin demenssjukdom innebär en oacceptabelt stor risk för sig själv och sina grannar, underströk Katarina Brännström.

Men det behövs också ett bättre samarbete inom kommunerna, poängterade Patrik Perbeck.

– Kompetensen finns ju på räddningstjänsten, så det är enkelt om man bara enas och samverkar.
Det behöver inte vara så svårt att upptäcka och anmäla risker.

– Brännmärke i soffan, ljus, spis – det finns ofta ganska uppenbara tecken på när problemen sätter in.

Eva Eriksson kritiserade regeringen hårt för att inte gå fram med lagstiftning om bland annat brandskyddsåtgärder i bostadsanpassningsbidraget.
Nyligen beslutade riksdagen att kommunerna får fortsätta att avgöra vilka insatser man vill sätta in.
– Det här har utretts under tio års tid. Nu riskerar vi att få fler utredningar som drar ut på tiden, sa Eva Eriksson.

Ett annat misstag är att man inte lagt in krav på åtgärder i direktiven till Margareta Winbergs utredning av socialtjänstlagen.
– Det borde vara självklart i ett land som Sverige att man har ett gott brandskydd i alla bostäder som byggs nya och införa i de som finns men inte har, sa Eva Eriksson.

Länk till artikeln i sin helhet>>