Tidningen Senioren skriver om Initiativets arbete i att påverka politikerna att se till att Äldre får ett likvärdigt brandskydd:

Kämpar för ökat brandskydd

Ett brev från fyra stora seniororganisationer ska få politikerna att tänka om och ge seniorer rätt till anpassningsbidrag för brandskydd.

Äldre är överrepresenterade bland dem som dör i bränder. Och idag saknas till exempel sprinklersystem på många äldre seniorboenden.

Brandsäkrare bostäder

I ett förslag från Boverket om ny lag om bostadsanpassningsbidrag fanns ett avsnitt om att man bör kunna få bidrag för att göra sin bostad mer brandsäker. Såväl SPF Seniorerna som PRO, SKPF Pensionärerna och RPG är för förslaget, som också hade stöd av bland annat MSB – myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Länk till artikeln i sin helhet>>