Rädda äldre från att dö i bränder – gör brandskyddet tryggt och likvärdigt över hela landet

Initiativet för äldres brandskydd anordnar ett seminarium i Almedalen för att ytterligare lyfta frågan om hur vi får ett tryggt och likvärdigt brandskydd för alla äldre.Välkomna den 2/7 2018, 09:00–10:00 till äldreforum på Strandvägen i Almedalen. 
Beskrivning: Äldre i samhället löper störst risk att drabbas när brandskyddet brister. Trots en nollvision om att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand vidtas inga effektiva åtgärder. Vilka alternativ finns och vad är nästa steg för att få till ett likvärdigt brandskydd över hela landet?
Medverkande: 
Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Pensionärerna
Johanna Hållén, förbundssekreterare, PRO
Patrik Perbeck, chef, enheten för brand och olycksförebyggande arbete, MSB
Katarina Brännström (M), Riksdagsledamot i Socialutskottet
Anna-Lena Sörenson (S), Riksdagsledamot och vice ordf. i Socialutskottet
Välkomna!