Fler döda i bränder 2017 

20180109
Preliminära siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, visar att 113 personer dog i bränder under 2017. Det är den högsta siffran sedan 2010 och visar tydligt att bränder fortsatt är ett stort samhällsproblem, där effektiva åtgärder behöver diskuteras och vidtas.

Individanpassat brandskydd är en förutsättning för att få ner antalet döda som faller offer för bränder. I vårt samhälle bor många äldre personer kvar hemma så länge som möjligt. Det innebär ett ökat behov av individanpassat brandskydd i de egna bostäderna. Det brandskydd som bygglagstiftningen ställer krav på i bostäder förutsätter att den boende själv kan agera och sätta sig i säkerhet om det börjar brinna. För många äldre är det inte möjligt. Likaså behövs översyn och brandskyddsåtgärder för särskilda boenden. Hur bra brandskyddet är på särskilda boenden styrs av när boendet är byggt. Reglerna säger att de högsta kraven för brandskydd endast gäller boenden som är byggda efter 2012. Därför skiljer sig äldres brandskydd åt beroende på var de bor. Byggnadsåret på huset styr säkerhetsgraden – inte det enskilda behovet. Ska samhället kunna möta behovet behövs politisk förankring och samarbete.

__________________________________________________________________________________________________

Brandskyddsföreningen Januari 2018: Antalet döda i bränder är det högsta på sju år

113 personer omkom i bränder i Sverige under 2017, vilket är det högsta antalet på sju år – det visar preliminär statistik från MSB. Äldre är kraftigt överrepresenterade i statistiken, och nu kräver Brandskyddsföreningen att kommunerna inkluderar brandskydd i bedömningen när äldre får hjälp att anpassa sina hem. Länk till texten i sin helhet>>