Hur säkert är brandskyddet i din kommun?

Initiativet Äldres brandskydd har låtit alla Sveriges kommuner få svara på en enkät om hur deras brandskydd för äldre är. 207 av 290 kommuner har besvarat enkäten, vilket är en svarsfrekvens på 71 procent. Resultatet visar att brandskyddet skiljer sig kraftigt mellan kommuner. Var i landet du bor spelar stor roll för hur bra brandskydd du får som äldre. Ytterst få kommuner har automatiska brandsläcksystem installerade på samtliga boenden och avdelningar.

 

Dessutom skiljer sig brandskyddet även inom kommuner. De flesta av de svarande kommunerna har sprinklersystem eller automatiskt brandsläcksystem installerat i några av boendena, eller i delar av boendena. Hur bra skydd du får beror alltså på vilket boende du väljer/placeras på men också vilken avdelning du hamnar på.

Av de kommuner som har automatiska släcksystem installerat överallt är mycket få stora kommuner. Den absoluta majoriteten av våra äldre bor således i kommuner som inte har sprinklersystem installerat i alla boenden.