Initiativet för äldres brandskydd skriver i Aftonbladet 180322:

Gör om – rädda äldre från att dö i bränder

Pensionärsorganisationerna: Regeringen måste ställa krav på brandskydd i äldreboenden

Äldre i samhället löper störst risk att drabbas när brandskyddet brister. Förra året avled 113 personer i bränder, vilket är den högsta siffran på sju år. I ett nytt lagförslag om bostadsanpassningsbidrag har regeringen haft möjlighet att inkludera säkrare brandskydd för äldre.

Trots att statistiken talar för sig själv valde regeringen bort den möjligheten. Tillsammans representerar vi 830 000 pensionärer i Sverige. Vi kräver likvärdigt brandskydd för alla äldre och funktionshindrade, och uppmanar riksdagen att ändra regeringens förslag så att risken att dö i brand kan minskas.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är risken att dö i brand sex gånger högre för människor som bor inom äldrevården. Hälften av alla som dör i bränder är över 60 år och personer som är över 80 år är kraftigt överrepresenterade. Trots en nollvision om att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand vidtas inga effektiva åtgärder för att komma till rätta med problemet. Snarare är det tvärtom.

Inom kort ska ett nytt lagförslag om bostadsanpassningsbidrag diskuteras och fattas beslut om i riksdagen. Boverket, som ansvarade för översynen som ligger till grund för lagförslaget, förordade att brandskydd, så som automatiska släcksystem, skulle inkluderas i bostadsanpassningsbidraget.

Boverket skickade med ett färdigt förslag på lagtext till regeringen. Förslaget stöttas av betydande aktörer som SKL och MSB, av ett huvudsakligt skäl: att automatiska släcksystem räddar liv. Regeringen har däremot valt en annan väg. I propositionen som nu ligger på riksdagens bord är stycket som handlar om att inkludera brandskyddsåtgärder borttaget.

Detta trots att 90 procent av alla som omkommer varje år befinner sig i sina bostäder, och trots att MSB har slagit fast att individanpassat brandskydd för de som löper störst risk att dö i bränder är det mest effektiva sättet att rädda liv. Det är en obegriplig prioritering som regeringen gör.

Läs hela artikeln på Aftonbladet>>

Initiativet Äldres brandskydd

Christina Tallberg, ordförande PRO
Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
Berit Bölander, förbundsordförande SKPF Pensionärerna
Monica Blomberg, tf. förbundsordförande, RPG