Goda exempel

Det finns exempel runt om i Sverige att inspireras av när det kommer till att skapa likvärdigt brandskydd för alla.

I Varberg finns sprinklersystem på alla äldreboenden

2005 uppmärksammande räddningstjänsten i Varberg att brandsäkerheten i kommunen var bristfällig. Särskilt i stadens äldreboenden. Vetskapen resulterade i att Varberg storsatsade på brandsäkerhet för alla – och installerade sprinklersystem på samtliga äldreboenden.

För att få en så realistisk bild av hur brandsäkerheten egentligen fungerade i kommunen valde Varbergs styrande att genomföra en verklighetstrogen brandövning. Övningen genomfördes på ett av kommunens äldreboenden. Den simulerade branden innebar att en hel avdelning utrymdes och åtta ur personalen fick agera sovande vårdtagare. Resultatet av övningen var skrämmande. Hade branden ägt rum på riktigt hade få av de boende överlevt och dessutom riskerade personalen livet under försöken att undsätta de gamla. I tidningen Brandsäkerhet uttalade sig brandingenjören Magnus Petersson om resultatet.

”Vår övning blev en väckarklocka både för politiker och tjänstemän i kommunen. Det är ovärderligt att göra ett realistisk test.”

Efter utvärderingen bestämde räddningstjänsten att ålägga kommunen att antingen bygga om alla äldreboenden eller att installera sprinkler. Kravet godtogs utan överklaganden med bred politisk samsyn över blockgränsen. Säkerheten för de äldre stod i fokus och kommunen valde att storsatsa på sprinklersystem i alla äldreboenden.