Anders Bergqvist, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

Enligt statistik från MSB dog 113 personer av bränder i Sverige år 2017, vilket är det högsta antalet på sju år. Äldre personer är tydligt överrepresenterade – inte för att de orsakar fler bränder, utan för att de har svårt att själva släcka elden eller ta sig ut ur bostaden.

Vid årsskiftet införs en ny boendeform för äldre som kallas ”mellanboende”. Den nya typen av boende är avsedd för äldre personer som har hemtjänst men som inte längre klarar att bo kvar i det egna hemmet. Här kommer de boende att erbjudas viss service, men ingen dygnet runt-bemanning som i dagens särskilda boenden.

I mellanboendena är det inte heller aktuellt med någon särskild anpassning av lägenheterna utan istället ska lagen om bostadsanpassningsbidrag tillämpas. Men lagen innefattar inte brandskyddsåtgärder och regler om exempelvis brandlarm och boendesprinkler, och när lagen nyligen genomgick en översyn valde regeringen att gå emot SKL:s och Boverkets rekommendationer att inkludera ytterligare brandskyddsåtgärder.

Länk till artikeln i sin helhet>>

Foto: Janerik Henriksson/TT