Sveriges radio rapporterar om att fler demenssjuka kommer att behöva bo kvar hemma längre in i sjukdomen än i dag. Det blir konsekvensen när antalet sjuka  kraftigt ökar. Situationen gör det ännu mer angeläget att individanpassat brandskydd prioriteras av landets alla kommuner. Äldres brandskydd behöver bli likvärdigt.

Ur artikeln: På 2020-talet uppnår den stora 40-talistgenerationen 80-årsåldern, och då påbörjas en kraftig ökning av antalet demenssjuka. Efter tre decennier kommer vi att ha dubbelt så många sjuka som i dag.

Länk till nyheten i sin helhet>>