Under Almedalsveckan anordnade Initiativet för äldres brandskydd ett seminarium i Almedalen med rubriken: Rädda äldre från att dö i bränder – gör brandskyddet tryggt och likvärdigt över hela landet. 

Syftet var att ytterligare lyfta frågan om hur vi får ett tryggt och likvärdigt brandskydd för alla äldre eftersom äldre i samhället löper störst risk att drabbas när brandskyddet brister. Trots en nollvision om att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand vidtas inga effektiva åtgärder. Vilka alternativ finns och vad är nästa steg för att få till ett likvärdigt brandskydd över hela landet?
Seminariet var välbesökt och utmynnade i en bra diskussion om hur viktigt det är att frågan inte faller mellan stolarna politiskt. Den pågående översynen av den nya Socialtjänstlagen nämndes som aktuell i sammanhanget. 
Medverkande: 

Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Pensionärerna
Johanna Hållén, förbundssekreterare, PRO
Patrik Perbeck, chef, enheten för brand och olycksförebyggande arbete, MSB
Katarina Brännström (M), Riksdagsledamot i Socialutskottet
Anna-Lena Sörenson (S), Riksdagsledamot och vice ordf. i Socialutskottet

 

Tidningen Senioren skrev en artikel om seminariet, som du hittar här >>